ua-101523866-2
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Uitleg over de betekenis van de resultaten van chemische wateranalyses.

Giesen & Geurts, 2002.
Voor grondwaterafhankelijke vegetatie is naast de kwantiteit van het (grond)water, ook de kwaliteit van groot belang. Enerzijds is de voedselrijkdom (stikstof en fosfor) van belang, anderzijds zijn de mineralenrijkdom (calcium, magnesium, kalium, natrium, ijzer) en de buffering (bicarbonaat, carbonaat, aluminium) belangrijk. Daarnaast geven parameters informatie over verzuring (aluminium), brakwaterinvloed (chloride en natrium) en kwel (bicarbonaat en ijzer). Verder kan met parameterverhoudingen worden vastgesteld of het water vervuild is of niet (Ca/Mg en Fe/SO4). Informatie over totaal-hoeveelheden geven o.a. E.G.V. , DOC, N- en P-totaal. Om de resultaten van wateranalyses of hun onderlinge verhoudingen te kunnen interpreteren, wordt in deze flyer per parameter de betekenis aangegeven voor de kwaliteit van het water en, zo mogelijk, de gevolgen voor de vegetatie.

Download 1,2mB pdf.