ua-101523866-2
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Wateranalyses

Kwaliteit van grond- en oppervlaktewater
in de Staatsbosbeheerreservaten
Diefdijk en LieskampenKwaliteit van grond- en oppervlaktewater in de Staatsbosbeheerreservaten Diefdijk en LieskampenKwaliteit van grond- en oppervlaktewater in de Staatsbosbeheerreservaten Diefdijk en Lieskampen 2005.

Giesen & Geurts, 2005.

In Diefdijk en Lieskampen zijn, op 26 april 2005, watermonsters verzameld en geanalyseerd uit sloten en peilbuizen.
De grondwatermonsters uit Diefdijk zijn op een uitgebreid pakket geanalyseerd (pH, EGV, HCO3, calcium, magnesium, kalium, natrium, ijzer, sulfaat, chloride, nitraat, ammonium en fosfaat). N- en P-totaal zijn ook in de slootmonsters gemeten. In Lieskampen zijn de watermonsters onderzocht op pH, EGV, HCO3, calcium, sulfaat, chloride, nitraat, ammonium en fosfaat.

 

Download 1,5mB pdf.

Toelichting bij de analyse van grond- en oppervlaktewater uit Strijbeek, Ulvenhout, Gastels Laag en Kelsdonk in 2004Toelichting bij de analyse van grond- en oppervlaktewater uit Strijbeek, Ulvenhout, Gastels Laag en Kelsdonk in 2004Toelichting bij de analyse van grond- en oppervlaktewater uit Strijbeek, Ulvenhout, Gastels Laag en Kelsdonk in 2004

Giesen & Geurts, 2005. Toelichting bij de analyse van grond- en oppervlaktewater uit Strijbeek, Ulvenhout, Gastels Laag en Kelsdonk in 2004. SBB Dir. Zuid, kantoor West-Brabant-Deltagebied.

In de natuurreservaten Strijbeek, Ulvenhout, Gastels Laag en Kelsdonk zijn in het voor- en najaar van 2004 grond- en oppervlaktewatermonsters verzameld en geanalyseerd. De watermonsters zijn met een uitgebreid pakket geanalyseerd.
De bemonsterde locaties zijn in groepen te verdelen, hetgeen o.a. blijkt uit een clusteranalyse van de voorjaar-bemonstering. De clusters worden gekenmerkt door de parameters: E.G.V., calcium, magnesium, natrium, ijzer, sulfaat, chloride en bicarbonaat. Opvallende verschillen tussen de vier bemonsterde gebieden zijn:
Strijbeek en Ulvenhout zijn min of meer vergelijkbaar voor wat betreft de gemiddelden van E.G.V., calcium, ijzer, sulfaat, chloride en aandeel LIA. De waarden zijn bij Gastels Laag hoger, m.u.v. chloride en aandeel LIA. In Kelsdonk zijn alle waarden veel hoger dan de andere drie gebieden.

Download 2,8mB pdf.